Bakı Azərbaycan, Nərimanov rayonu Faiq Yusifov 22

  [email protected]


"Global Olympiad Center"-in məktəblilər üçün Təqaüd Proqramı

"Global Olympiad Center"ın Təqaüd Proqramına Xoş gəlmisiniz!

Bu proqram, Azərbaycanın gənc zehinlərini qlobal səviyyədə rəqabət apara bilmələri üçün lazım olan bacarıq və bilikləri əldə etməyə dəstək məqsədi ilə yaradılmışdır. Məqsədimiz, ölkəmizin parlaq gələcəyini qurmaq üçün şagirdlərimizin təhsildəki uğurlarını tanımaq və onları elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat sahələrində daha yüksək məqsədlərə yönəltməkdir.

Bu proqram vasitəsilə, şagirdlərimizi beynəlxalq yarış, olimpiadalarda iştirak etməyə və bu səviyyədə uğurlar qazanmağa təşviq edirik. Burada, təhsilə olan maraq və həvəsin artırılması, yenilikçi və kritik düşüncə qabiliyyətinin inkişafı üçün mühüm addımlar atılır. Proqramın təklif etdiyi müxtəlif təqaüd kateqoriyaları - Heydər Əliyev adına Diamond Təqaüdü, Polad Həşimov adına Zəfər Təqaüdü, Lütfi Ələsgərzadə adına Gümüş Təqaüdü, və Nəsirəddin Tusi adına Bürünc Təqaüdü - fərqlənmiş şagirdlərin uğurlarını tanımaq və onları daha da irəliyə getməyə ruhlandırmaq üçün hazırlanmışdır.

Bu səhifədə, təqaüd proqramımızın məqsədləri, vizyonu, təqaüd kateqoriyaları, seçim mərhələləri və bal sistemi kimi əsas maddələr haqqında ətraflı məlumat tapa bilərsiniz. Biz, "Global Olympiad Center" olaraq, şagirdlərimizə dəstək vermək və onları dünya səviyyəsində rəqabətə hazır etmək üçün səylərimizi birləşdiririk.

Gələcəyimizin parlaq ulduzlarına yönəlmiş bu səyahətdə bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirik!
Hörmətlə:  Global Olympiad Centerin idarə heyəti.

Heydər Əliyev adına Diamond Təqaüdü

Heydər Əliyev, müasir Azərbaycanın qurucusu, Ümummilli Lideridir. Onun liderliyi altında Azərbaycan, müstəqilliyini bərpa edərək iqtisadi və siyasi sahədə mühüm irəliləyişlər əldə etmişdir. Heydər Əliyev, həmçinin təhsilin toplumun inkişafındakı əhəmiyyətini həmişə vurğulamış və gənclərin təhsil və şəxsi inkişafına xüsusi diqqət göstərmişdir.

Heydər Əliyev adına Diamond Təqaüdü, bu böyük liderin təhsilə və şagirdlərin inkişafına olan sadiqliyini, onun mükəmməlliyə, bununla yanaşı liderlik qabiliyyətinə olan inancını tanımaq məqsədi ilə verilir. Bu təqaüd, təhsildəki ən yüksək uğurları əldə etmiş və liderlik qabiliyyətləri ilə fərqlənən şagirdlərə təqdim edilir. Heydər Əliyevin adını daşıyan bu təqaüd, onun irsinin davam etdirilməsi və gələcək nəsillərə örnək olması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bu təqaüd, təhsildə mükəmməlliyə və liderlik roluna yönəlmiş şagirdləri qəbul etməklə, onların akademik və şəxsi inkişafına böyük töhfə verir. Eyni zamanda, Heydər Əliyevin təhsilə, gənclərə olan bağlılığını və onların toplumda mühüm rol oynamaq potensialını qeyd edir.

 

Polad Həşimov adına Zəfər Təqaüdü

 Azərbaycanın  cəsur generalı və milli qəhrəmanı Polad Həşimov. Onun adı, vətənpərvərliyi, mərdliyi və sarsılmaz liderlik qabiliyyətləri ilə sıx bağlıdır. Həşimov, öz xidməti dövründə qeyri-adi cəsarət və qətiyyət nümayiş etdirmiş, həm döyüş meydanında, həm də lider kimi öz qəhrəmanlığını sübut etmişdir.

Polad Həşimov adına Zəfər Təqaüdü, bu şanlı qəhrəmanın xarakter xüsusiyyətlərini və liderlik bacarıqlarını təhsil sahəsində də örnək göstərmək məqsədi ilə verilir. Bu təqaüd, təhsildəki qətiyyəti, irəliləyişi və əzmli məqsədləri təşviq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həşimovun ruhu ilə uyğunlaşan bu təqaüd, şagirdlərə onun kimi qətiyyətli və məqsədyönlü olmağın önəmini xatırladır.

Bu təqaüd, həmçinin şagirdlər arasında məsuliyyət hissi, liderlik bacarıqları və öz ölkələrinə olan sadiqliyi inkişaf etdirməyə yönəlmişdir. Polad Həşimovun adını daşıyan bu təqaüd, onun hərbi sahədəki qəhrəmanlığını və şəxsi xüsusiyyətlərini təhsil sahəsində də əks etdirərək, gələcək nəsillər üçün ilham mənbəyi olmaqda davam edir.

 

Lütfi Ələsgərzadə adına Gümüş Təqaüdü

Lütfi Ələsgərzadə, Azərbaycanın görkəmli alimi, tədqiqatçısı və pedaqoqu idi. Onun elmi karyerası boyunca, əsasən riyaziyyat və fizika sahələrində əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Ələsgərzadənin işləri, ölkənin elmi mühitini zənginləşdirməklə yanaşı, təhsil sahəsindəki yeniliklərə də öncülük etmişdir. O, təhsilin təkcə biliklərin ötürülməsi deyil, həm də tənqidi və yaradıcı düşüncənin inkişafı olması lazım olduğuna inanırdı.

Lütfi Ələsgərzadə adına Gümüş Təqaüdü, bu böyük alimin təhsilə və elmi araşdırmalara olan həsrəngini tanımaq və ölkənin gənc zehinlərini bu istiqamətdə təşviq etmək məqsədi ilə verilir. Bu təqaüd, şagirdlərin təhsildəki yaradıcılıq və yenilikçi düşüncə qabiliyyətlərini qiymətləndirir və onları elmi sahədə araşdırmalar aparmağa və öz potensiallarını inkişaf etdirməyə ruhlandırır. Lütfi Ələsgərzadənin irsi, təhsilin yalnız faktların öyrədilməsi deyil, həm də şagirdlərin düşünmə və tədqiq etmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirməsi olması fikrini gücləndirir.

Bu təqaüd, şagirdlər arasında elmi mərifət və yaradıcılıq ruhunu təşviq edərək, onların akademik və şəxsi inkişafına töhfə verir. Eyni zamanda, Ələsgərzadənin təhsilə olan sadiqliyini və elmi araşdırmalara olan həvəsini nəsillər boyu yaşatmaq üçün bir vasitədir.

 

Nəsirəddin Tusi adına Bürünc Təqaüdü

Nəsirəddin Tusi, orta əsrlərdə yaşamış nəhəng Azərbaycanlı alim, filosof və astronom idi. Onun elmi kəşfləri və tədqiqatları, astronomiya, riyaziyyat, tibb və fəlsəfə kimi sahələrdə öz dövrünün elmi və mədəni inkişafına mühüm təsir göstərmişdir. Tusi, həmçinin elmi düşüncənin sərhədlərini genişləndirən və bilik axtarışını həyatının mərkəzinə qoyan bir şəxsiyyət kimi tanınır.

Tusi adına Bürünc Təqaüdü, onun bu kəşf və araşdırmalara olan sədaqətini və bilik axtarışına olan tutqunluğunu əks etdirmək üçün verilir. Bu təqaüd, təhsildəki uğurları ilə fərqlənən, elmi maraqları geniş və daimi öyrənməyə həvəsli şagirdlərə təqdim edilir. Tusinin irsinə uyğun olaraq, bu təqaüd, alimlərin kəşf və yenilikçilik ruhunu yaşatmaq və gəncləri elmi tədqiqat və öyrənməyə daha da cəlb etmək məqsədi daşıyır.

Bu təqaüd, şagirdlərin təhsildəki məqsədlərinə doğru irəliləməsinə yardım etməklə yanaşı, onlara elmi düşüncənin əhəmiyyətini və toplumun inkişafındakı rolunu xatırladır. Tusinin bilik və araşdırmaya olan həvəsi ilham mənbəyi olaraq, şagirdləri təhsildə daha yüksək mərhələlərə çatmağa ruhlandırır.

"Global Olympiad Center" Təqaüd Proqramının Detallı Şərtləri

Təqaüd Proqramının Müraciət Proseduru

 • Yarışma İştirakı və Bal Sistemi: Şagirdlərin proqramın təqaüdlərinə layiq görülməsi üçün RFO-RFM, FİSO, KOPERNİK, TYM, TALES, VİLİPO, AİMO, iWISE, WMTC kimi müxtəlif beynəlxalq yarışmalarda iştirak etmələri tələb olunur. Bu yarışmalar, şagirdlərin təhsildəki bacarıqlarını və biliklərini ölçmək üçün mükəmməl bir platforma təqdim edir. Şagirdlərin yarışma nəticələri aşağıdakı bal sistemi ilə qiymətləndirilir:
  • Qızıl Medal: 10 bal
  • Gümüş Medal: 8 bal
  • Bürünc Medal: 6 bal
  • Honorable/Merit: 3 bal
  • Participation: 1 bal
 • Bu bal sistemi, şagirdlərin yarışmalardakı ümumi performansını ədalətli və obyektiv şəkildə qiymətləndirməyə imkan verir.

Şagirdlərin  Seçim Kriteriyaları

 • Təhsil Səviyyəsi və Bal Toplama: Təqaüdə müraciət edə biləcək şagirdlər 5-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər olmalıdır. Bu geniş yaş diapazonu, müxtəlif sinif səviyyələrindəki şagirdlərə təqaüd proqramına qoşulmaq imkanı verir. Təqaüd proqramı, şagirdlərin yuxarıda qeyd edilən yarışmalardan ən azı 70 bal toplamasını tələb edir. Ümumi siyahıda 70 və daha yüksək bal toplayan ilk 10 şagird təqaüdə layiq görülür. Bu yarışmaların hər birindən maksimum bal toplamaq şagirdlərin məqsədi olmalıdır.

Təqaüd Kateqoriyaları və Məbləğləri

 • Heydər Əliyev adına Diamond Təqaüdü: Bu ən yüksək dərəcəli təqaüd, təqaüd proqramının zirvəsidir. Aylıq 100 AZN məbləğində olan bu təqaüd, ilin sonunda ən yüksək nəticə göstərən 1 şagirdə verilir.
 • Zəfər (Polad Həşimov adına) Qızıl Təqaüdü: Aylıq 80 AZN məbləğində olan bu təqaüd, ilin sonunda ən yüksək nəticə göstərən 2 şagirdə verilir.
 • Lütfizadə adına Gümüş Təqaüdü: Aylıq 65 AZN məbləğində olan bu təqaüd, ilin sonunda ən yüksək nəticə göstərən sonrakı 3 şagirdə verilir.
 • Tusi adına Bürünc Təqaüdü: Aylıq 50 AZN məbləğində olan bu təqaüd, ilin sonunda ən yüksək nəticə göstərən sonrakı 4 şagirdə verilir.
 • Bu təqaüd kateqoriyaları, şagirdlərin təhsildəki mərhələlərinə və uğurlarına görə müxtəlif dərəcələrdə mükafatlandırılmasını təmin edir.

Təqaüd Məbləğləri və Ödəniş Şərtləri

 • Təqaüd Elanı və Ödənişi: Təqaüd qalibləri hər il iyunun 1-də elan edilir. Təqaüd qazananlar yeni tədris ilinin sentyabrından may ayına qədər hər ayın əvvəlində təqaüd məbləğini alacaqlar. Bu, təqaüd qazanan şagirdlərin təhsil ilində maliyyə dəstəyi alacaqlarını təmin edir.

Təqaüdün Müddəti və Yenilənməsi

 • Təqaüd Müddəti: Təqaüd 9 ay müddətinə - sentyabr ayından may ayına qədər verilir. Bu müddət ərzində şagirdlər təqaüdün mənfəətlərindən faydalanırlar.
 • Yenilənmə Prosesi: Hər ilin iyununda yeni təqaüd qalibləri elan edilir və növbəti tədris ilindən etibarən təqaüd yenilənir. Bu, şagirdlərə hər il proqramın tələblərini yerinə yetirərək təqaüdü qazanmaq imkanı verir.

Əlavə Şərtlər və Məhdudiyyətlər

 • Mütləq Yarışma İştirakı: Şagirdlərin yuxarıda adı çəkilən bütün yarışmalarda iştirak etmələri və hər birindən minimum 70 bal toplamalıdırlar. Əgər bu yarışlardan hər hansı birində iştirak etməsələr, təqaüd verilmir. Bu şərtlər, şagirdlərin yarışmalarda aktiv iştirakını və məqsədyönlü çalışmalarını təşviq edir.

 

Hörmətli şagirdlər, valideynlər və təhsil ictimaiyyəti,

Biz, "Global Olympiyad Center" (GOC) olaraq, sizlərə təqaüd proqramımızın bu ilki dövrü üçün təqdim olunan təqaüdlər və şərtlər haqqında məlumat verməkdən məmnuniyyət duyuruq. Bu proqramın təşkil edilməsindəki əsas məqsədimiz, gənclərimizi təhsildəki uğurları üçün mükafatlandırmaq və onların gələcəkdəki inkişafına töhfə verməkdir.

Biz inanırıq ki, təqaüd proqramımız şagirdlərimizə elmi və akademik sahələrdə öz potensiallarını maksimum dərəcədə inkişaf etdirməyə imkan verəcək. Proqramımızın şərtləri və təqaüd kateqoriyaları, hər bir şagirdin fərqli bacarıq və uğurlarını nəzərə alaraq hazırlanmışdır. Bizim əsas hədəfimiz, təhsildə mükəmməlliyi və yaradıcılığı təşviq etmək, həmçinin şagirdlərimizi dünya miqyasında rəqabətə hazırlamaqdır.

Təqaüd proqramımıza qoşulan hər bir şagirdə uğurlar arzulayır və onların gələcəkdəki nailiyyətlərini səbirsizliklə gözləyirik. Biz, GOC olaraq, Azərbaycanın gələcəyini ola biləcək şagirdlərimizə daimi dəstəyimizi davam etdirəcəyik.

Ən xoş arzularımla,

"Global Olympiad Center" (GOC) Direktoru